Cần tuyển thợ Lash full-Part Time

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em khu 77339 ( cách phi trường George Bush 15 phút) khách mỹ trắng, lớn tuổi. 80% làm DIP
Cần thợ nữ bột hoặc tay chân nước (mới có bằng ok, em sẽ training)
Tay chân nước 800 and up
Bột 900 and up
Gọi em hoặc text 832.297.5444

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 7, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.