Tiệm D’Limo Nail Lounge ở đường 610-Ella cần tuyển thợ

D’Limo Nail Lounge

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người tiệm D’Limo Nail Lounge ở đường 610-Ella
- Cần tuyển thêm thợ Ctn và thợ Bột.
- Cần tuyển Receptionist full time part time.
- Tiệm cách Bellaire 30’ và HK3 25’
- Địa chỉ: 1335 W 43rd st, Houston 77018
- Mọi người xin liên lạc Lộc 281-771-7698
Thank you mọi người

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.