Tiệm nails ở Baytown cần thợ bột gấp.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello anh chị!
Tiệm nails ở Baytown cần thợ bột gấp.
Tiệm rất đông khách, chia turn công bằng, NO DRAMA!!!
Em cần thợ bột biết design càng tốt, tiệm design rất nhiều.
Có bao lương nếu cần. Đảm bảo hơn!
Có bonus up to 500$ mỗi tháng cho thợ build được khách hẹn.
Tiệm cách s45 30ph, cách Bellaire 45ph. Có hỗ trợ tiền xăng.
Xin gọi hoặc Text nếu không nghe máy:
774-251-7534 Larry!!
Em cám ơn Admins duyệt bài!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.