$500/tháng

Liên hệ

Thông tin cho thuê

Mô tả

Location: 75040
Street name : Inverness Dr, Garland TX
Livin room for rent (covered by divider) (400 square feet)
Rent 500/m, inclued : wifi, washer/dryer, semi-furnished room, cook all you want, street parking.
share bathroom
just message me at 432-599-8265

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 7, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.