Liên hệ để biết giá

Liên hệ

Thông tin cho thuê

Mô tả

Brand new house in Spring , North Side area 77090
Price 350k
Giá cho thuê 2350$ - 2500$ / Month
Builder cho 10k vào Closing Cost
4 Bed / 3-1/2 Baths
SQft 2,620
Trần nhà cao , office space.
Dining space
Gần chợ Vietnam , AirPort , gần Freeway .
Tiền thấp HOA 520$/ year .
Please call Ryan Nguyen
281-866-1608
Office (281) 919-5685
for showing and more information

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.