Liên hệ để biết giá

Liên hệ

Mô tả

Nhà còn dư 2 phòng trống thường . Khu vực NW Houston an ninh rất tốt . Zip 77066
Giá 380-400 . 2 phòng dùng chung một nhà vệ sinh thôi. Các bạn quan tâm xin gọi số phôn 832-703-4738 . Thanks you

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.