$400/tháng

Liên hệ

Mô tả

Nhà có dư 1 phòng cho thuê (share bathroom) Nhà mới xây, gần chợ HK3, trường học, Zipcode 77068
$420 bao ĐNGS, Internet
Liên hệ: 832-847-3956 (text only)
...

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 8, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.