$1,700/tháng

Liên hệ

Thông tin cho thuê

Mô tả

House for RENT
$1700
Location: Yupon Ridge Dr, Houston TX 77072
Near Hongkong City Mall, Lee Sandwich, Vietnamese community, Beltway 8,…
3 bedroom
2 bathroom
1,600 sqft
Ready to move in
Please contact 832-533-5713 for more information and showing the house.
Thank you.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 22, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.