$1,300/tháng

Liên hệ

Thông tin cho thuê

Mô tả

𝐓𝐨𝐰𝐧𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 cho thuê nằm 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 (đường Cook), Houston, Texas 77072
𝟐 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝐍𝐠ủ 𝟏.𝟓 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝐓ắ𝐦
1,156 Sqft
𝐓ủ 𝐥ạ𝐧𝐡, 𝐌á𝐲 𝐆𝐢ặ𝐭 𝐯à 𝐌á𝐲 𝐒á𝐲 𝐜ó 𝐬ẵ𝐧
𝐆𝐈Á 𝐓𝐇𝐔Ê: $𝟏,𝟑𝟎𝟎/𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡
______________________________________
𝐓𝐑𝐈𝐍𝐇 𝐒𝐓𝐀𝐂𝐊 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐓𝐎𝐑, 𝐌𝐁𝐀
832-692-4784
[email protected]

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.