Texas nhận được 358 triệu USD để cải thiện cơ sở hạ tầng nguồn nước từ chính quyền Biden-Harris.

Tháng Hai 27, 2024

Chính quyền Biden-Harris đã cam kết 358,98 triệu USD cho Texas nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng nước của bang, một động thái thuộc chương trình nghị sự Investing in America (Đầu tư vào nước Mỹ) của Tổng thống.

Khoản đầu tư này có được là nhờ việc thông qua Đạo luật Cơ sở Hạ tầng Lưỡng Đảng, đánh dấu là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử cơ sở hạ tầng nước của Mỹ. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), số tiền này sẽ được dành riêng để cải thiện cơ sở hạ tầng nước uống, nước sạch và thoát nước mưa trên khắp Texas. Mục tiêu của EPA là giải quyết các thách thức cấp bách với nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường nguồn nước của bang.

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Gần một nửa khoản đầu tư này, sẽ được phân bổ dưới dạng các khoản tài trợ hoặc vay không cần hoàn trả, nhắm đến các cộng đồng kém may mắn đang cần gấp rút nâng cấp hệ thống nước của họ. Người đứng đầu EPA nhấn mạnh vào trọng tâm của sáng kiến này là đảm bảo nước uống an toàn hơn và tái tạo cơ sở hạ tầng nước sạch thiết yếu để mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng trong nhiều năm tới.

Số tiền 358,98 triệu USD dành cho Texas sẽ được phân bổ thông qua Quỹ Luân chuyển Cơ sở Hạ tầng Nước Sạch và Nước Uống (SRF), một phần quan trọng trong chiến lược tài trợ dự án về nguồn nước của EPA. Trên phạm vi toàn quốc, Quỹ SRF Nước Sạch sẽ nhận được 2,6 tỷ USD cho các dự án nước thải và nước mưa, và Quỹ SRF Nước Uống sẽ nhận được 3,2 tỷ USD cho các dự án liên quan tới nguồn nước uống.

Những nguồn tài trợ này cũng bao gồm các khoản phân bổ cho các dự án bổ sung nói chung và các dự án liên quan tới các loại chất ô nhiễm mới nổi theo các chương trình SRF cho năm tài khoá 2024, với các khoản tiền bổ sung cho việc thay thế đường ống dẫn nước chì sẽ được công bố trong những tháng tới. Đây là động thái thiết thực để hiện đại hóa những cơ sở hạ tầng nước quan trọng của bang, đảm bảo một nguồn nước sạch và an toàn cho tất cả người dân Texas.

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Cám ơn bạn đã đọc tin! Chợ Tin tự hào là kho tin tức duy nhất dành cho cộng đồng người Việt ở Texas. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những tin tức nóng hổi nhất và những thông tin quan trọng đối với cộng đồng. Vui lòng đánh dấu trang của chúng tôi và truy cập hằng ngày để cập nhật những tin tức đáng tin cậy nhất.

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

US

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.