Vua Bun Bo cần tuyển full time servers

Vua Bún Bò

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người Vua Bun Bo sẽ mở soft opening !!!
07.07.2024
9:00 AM - 5:00 PM
Tụi e cũng đang cần full time servers
Ai có nhu cầu tìm việc liên lạc e
713-258-4386 My
11800 Bellaire Blvd suite A Houston 77072

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.