Tuyển receptionist nữ full time

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm eyelash vùng Sugarland cần tuyển receptionist nữ full time. Không cần có kinh nghiệm, sẽ được training. Yêu cầu giao tiếp tiếng anh tốt, vui vẻ, hoà đồng. Xin liên lạc 713-366-1597 để biết thêm chi tiết.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.