Tuyển 02 thợ có kinh nghiệm và 01 người 1 Delivery

Tên công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hãng tiện ở NW Houston 77040 đang cần
-2 Thợ có kinh nghiệm Set up Lathe và Mill
- 1 người Delivery
** Apply đi làm liền nếu cần
• Công việc ổn định có over time.
•Môi trường thoải mái
• Lương thương lượng khi gặp interview
Apply : xin gọi vô office (281) 741-8649 or cell phone : 8325810651
Có thể walkin tới hãng gặp Hà
Thank you

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.