TOPCOAT Nail Boutique cần gấp thợ bột và Dipping

TOPCOAT Nail Boutique

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

TOPCOAT Nail Boutique
6700 Woodlands Pkwy Ste 180
The Woodlands, TX 77382
Cần thợ nails
* Tiệm e đang cần gấp thợ Bột và thợ Dipping.
* Ăn chia và bao lương tuỳ khả năng.
* Tiệm khu mỹ trắng, giá cao, tip nhiều.
* Income ổn định quanh năm.
* Tiệm chia turn công bằng va muốn xây dựng một nơi làm việc vui vẻ và income cao cho thợ.
Thật lòng xin liên lạc or TEXT Tiffany 713-876-9481
Rất vui được làm việc với anh chị.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.