Tìm receptionist và thợ tay chân nước

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Em xin đăng bài tìm receptionist và thợ tay chân nước. Tiệm nail lớn khu giàu Memorial đang cần thêm thợ tay chân nước. Lương receptionist start from $15 tuỳ theo kinh nghiệm. Tiệm khu mỹ trắng , rất đông khách tips rất cao. Chủ & thợ hòa đồng, thợ rất hiền hòa , không khí làm việc vui vẻ. Xin gọi số phone: Vivian (832) 359-4914 & Kelli (832)803-8696.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.