Tìm Receptionist/Front desk -Tiệm nail

Lumiere Nail Studios

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Receptionist/Front desk -Tiệm nail
part time (Friday-Sunday)
Lumiere Nail Studios
22490 TX-249
Houston, TX 77070
Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh
Xin vui lòng liên lạc
tuyết 832.398.9001

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.