Tiệm vùng nail vùng Cypress đang cần thợ bột.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm vùng nail vùng Cypress, Katy TX, zip code 77433/77449 đang cần thợ bột. Tiệm cách chợ Cà Mau 10-15 phút. Gia cao, tip hậu. Full set $50 and up, Dip $48, Shellac $38, Pedicure $30-$90. Shopping center nhiều businesses, Restaurant, nhieu walk-in. Gọi đi làm liền.Bao lương quanh năm! Số phone : 832-681-0608 or 832-630-0600. Nếu không bắt điện thoại, xin để lại lời nhắn hay tin nhắn. We are looking for experience nail techs!!! Powder tech with design skills is a plus. Looking for full-time/part-time.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 27, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.