Tiệm tóc ở Katy Asian town đang cần thêm thợ tóc

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Xin chào tất cả anh chị em .
Tiệm tóc mình ở Katy Asian town đang cần thêm thợ tóc có kinh về cắt,nhuộm, uống, duỗi theo kiểu thời trang và người thợ phụ phải có TX license. Chỗ làm thoải mái vui vẻ không drama, xin LL trực tiếp Leon 503 860 4246 .
Cảm ơn admin giúp em duyệt bài.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 11, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.