Tiệm The Nails Of America cần tuyển thêm thợ

The Nails Of America

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiem The Nails Of America trên đường Richmond rất đông khách, cần thêm thợ bột biết design và chân tay nước, kinh nghiệm bao lương cao hoặc ăn chia tùy theo khả năng,khu sang Tip cao, giá Nails cao ,nơi làm việc thoải mái vui vẻ công bằng . Cần thêm receptionist Xin gọi 713-820-2663 Holly cảm ơn cho em đang bài

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.