Tiệm tại 59 north với east crosstimber cần 1 người làm bếp

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người, tiệm người quen mình ở 59 north với east crosstimber đang kiếm 1 người làm bếp. Nếu không có kinh nghiệm thì có thể train. Ai muốn thì xin liên hệ số phone này để biết thêm chi tiết 832-359-3888

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.