Tiệm rượu cần nữ cashier

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm rượu cần nữ cashier. Cần tiếng anh và chịu khó.
Làm từ 10Am - 9Pm. Lương thoả thuận khi đến interview.
Môi trường làm việc thoải mái , cô chủ dễ thương, sẽ chỉ dạy lại nếu chưa có kinh nghiệm.
Xin liên lạc cô Mai 713-584-8291
- Em chỉ đăng dùm vì cô không dùng Facebook, xin đừng inbox em.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 5, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.