Tiệm phở trên đường Bellaire cần tuyển chạy bàn full time

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm phở Sapa trên đường Bellaire,
cần tuyển chạy bàn full time 6 ngày,nghĩ ngày thứ tư.
Nam hoặc Nữ, tuổi dưới 50 có kinh nghiệm và biết chút tiếng Anh.giờ làm việc từ 12 pm đến 10 pm.Tiệm đông khách nhiều tiền típ chỗ làm việc thoải mái vui vẻ như gia đình.xin vui lòng nhắn tin số điện thoại ( 832)866-7665

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.