Tiệm phở Rosenberg cần tuyển phục vụ T3,T7 & CN.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm phở Rosenberg cần tuyển phục vụ T3,T7 & CN. Cần giao tiếp thành thạo tiếng Anh để lấy order. Tiệm cách bellaire 25p lái xe. Xin nhắn Natalie 281-854-9054 để apply. Thank you

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 9, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.