Tiệm phở ở Pearland 288 cần tuyển Phụ Bếp có kinh nghiệm

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

NOW HIRING
Tiệm phở ở Pearland 288 cần tuyển Phụ Bếp có kinh nghiệm Lương đảm bảo $12-$15/hr tuỳ kinh nghiệm. Sẽ training nếu cần. Ai có nhu cầu xin gọi (832)-844-9135 hoặc (832)-819-9273
P/s Thanks Admin for approving!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 26, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.