Tiệm ở Woodlands - zipcode 77384 cần thợ biết làm: bột, dip, pink and white….

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em ở Woodlands/Conroe, TX - zipcode 77384 đang cần thợ biết làm đầy đủ: bột, dip, pink and white….
Em làm theo kiểu gia đình, em sao cũng được mọi người vui là em vui .
* Giá nail cao, tip hậu.
* Không trừ supply
* Mọi người hoà đồng, chia turn công bằng.
Hãy gọi/nhắn tin em nha: 2156883441.
Em cám ơn đã đọc tin.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 11, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.