Tiệm ở khu katy cinco ranch cần thợ nữ làm bột, dipping

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm ở khu katy cinco ranch , tx( Westhiemer pkwy @ grand 99, zip code 77494) khu Mỹ trắng, tiệm nhỏ, có khách bột nhiều
Cần thợ NỮ làm bột, dipping ( CÓ TÂM và CHỊU HỌC HỎI) chủ trẻ vui vẻ thoải mái, income ổn định. CẦN LÀM CHỦ NHẬT
bột $1000 &up ( tuỳ theo tay nghề)
Dipping $900 &up ( tuỳ theo tay nghề )
TEXT ONLY: 2819195349

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 20, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.