Tiệm ở Katy cần Thợ Nail và Receptionist Gấp

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần Thợ Nail và Receptionist Gấp
Tiệm ở Katy khu sang mix , tip cao , hòa đồng nghỉ Chúa Nhật , 8’ cách Katy Asian town cần thợ có kinh nghiệm bao lương quanh năm tuỳ khả năng. Xin liên lạc 832 684 3079
Cảm ơn 

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 22, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.