Tiệm nails nhỏ trên đường Spencer Hwy cần thợ

Alpha Nails & Spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nails nhỏ trên đường Spencer Hwy zipcode 77505 cần thêm thợ bột, chân tay nước, làm lâu dài, ổn định. Tiệm không trừ supply, không khí vui vẻ, chia turn công bằng. Anh/chị nào muốn làm lâu dài, thì hãy về với đội em. Xin liên lạc Loan (832)6060042 hoặc gọi vào phone tiệm (281)9712810
Thank you mọi người đã đọc bài. Thank you admin approved post của em.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.