Tiệm Nails nằm trên đường West Grand Parkway South tìm thợ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nails nằm trên đường West Grand Parkway South (Đường 99)với West Bellfort đang cần thợ bột, biết làm mọi thứ
Tiệm bao lương quanh năm, chủ thoải mái, dễ chịu, tiệm mở cửa từ 9g đến 7g tối , gọi là đi làm liền
Call/text Toan
8324639598

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.