Tiệm Nails lớn ở Pearland đang cần thợ bột biết design và móng dài

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nails lớn ở Pearland đang cần thợ bột biết design và móng dài Và làm được sunday. Rất nhiều Nails design Khách sang .Pearland 
Bao lương $1,200 to $1,800/tuần
Lương có thể $8,000 -$12,000.monthly. Tip nhiều. Plus bonus up to $10,000 at the end of the year .
Xin vui lòng liên lạc or text to 832-712-7236.
Chân thành cảm ơn Admin đã diệt bài .!!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.