Tiệm nails lớn Baytown cần thêm nhiều thợ bột.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello ACE! Tiệm nails lớn Baytown cần thêm nhiều thợ bột. Tiệm rất đông khách, tiền tip cao. Khách dễ chịu!!
Tiệm cách South 45- 30ph , Bellaire 45ph.
Có Bonus cho thợ build dc khách hẹn.
Có hỗ trợ tiền xăng cho thợ ở xa.
Có bao lương nếu cần. Nhưng đảm bảo làm hơn..
Xin gọi hoặc Text nếu bận không bắt máy kịp.
Mai : 832 406 8280.
Cám ơn Admins rất nhiêu!!!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 26, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.