Tiệm nail vùng Spring FM2920 Kuykendahl cần thợ nail nữ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail vùng Spring FM2920 Kuykendahl cần thợ nail nữ làm bột và tất cả. Tiệm ít thợ nên không tranh giành. Tiệm có bao lương hoặc hơn ăn chia. Không trừ supply. Tiệm trả W2.
Chị em quan tâm và muốn tìm một chỗ làm ổn định xin liên lạc 720-544-1546 (không nghe máy kịp xin để lại text message).
Thank you!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.