Tiệm Nail trong Supper Walmart Woodland cần tìm thợ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

TÌM THỢ NAILS
Tiệm Nail trong Supper Walmart Woodland
Cần tuyển thợ có kinh nghiệm làm bột, có bằng. Bao lương hoặc ăn chia.
Làm việc 5 hoặc 6 ngày 1 tuần từ 9:30AM - 6:30PM. Chủ Nhật tiệm đóng cửa.
Xin liên hệ Lisa (281) 853 - 5603.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.