Tiệm nail trên đường Richmond cần 1 thợ tay chân nước

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nails cách chợ HK 8’ lái xe, trên đường Richmond hiện đang cần 1 thợ tay chân nước làm part time ,làm từ thứ 5,6,7( tiệm close chủ nhật) .
Xin gọi: 713-997-9773

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 1, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.