Tiệm nail tại Pearland cần tuyển thợ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm 20 nam đồng khách bột và tcn,gia cao,khu sang pearland /288
Thợ bột ,tcn gioi chia 6.5,bonus trên $500 /2 tuần bonus
Lương trên $1200-$2000
Gọi số 7133809361
Địa chỉ 11041 shadow creek pearland 77584 .thanks admin approve

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 1, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.