Tiệm nail ở Sugarland, TX đang cần tìm gấp thợ bột biết design

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail ở Sugarland, TX đang cần tìm gấp thợ bột biết design (có train thêm nếu cần thiết). Ưu tiên thợ trẻ. Tiệm có đủ đồ design, năng động, chủ chịu chơi :))
Xin nhắn tin vào số (586) 354-1141 (Ly)

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 10, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.