Tiệm nail ở Sugar Land đang cần tuyển receptionist

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello ACE, tiệm nail ở Sugar Land đang cần tuyển receptionist, cần biết tiếng Anh, lương khởi đầu $15/tiếng. Xin LL 713.820.5720
Cảm ơn Admin!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.