Tiệm nail ở Spring 77379 cần thợ bột

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail ở Spring 77379 cần 1 thợ bột làm đuợc design và làm luôn TCN vì tiệm nhỏ như gia đình.
Income cao, tip nhiều và sẽ có bonus cho thợ làm lâu dài. Có bao lương tuỳ theo khả năng.
Ko trừ tiền gì hết. Ko trừ tiền clean up.
Gọi 714-724-1886.
Thank you admin !

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 1, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.