Tiệm nail ở khu vực Richmond 77407 Cần thợ tay chân nước biết làm dip

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail ở khu vực Richmond 77407 (bên cạnh Marco Pizza) cách Bellaire 20 phút
Cần thợ tay chân nước biết làm dip, làm 6 ngày 1 tuần, off thứ 2 hàng tuần. Cần biết chút ít tiếng Anh để giao tiếp với khách
Khách khu sang tip cao. Vui lòng gọi số phone tiệm 832-222-9400
Thank you

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 3, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.