Tiệm nail ở đường N. Eldridge Pkwy cần tuyển thợ biết bột, làm full time

4T Nails & Spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm 4T Nails & Spa ở đường N. Eldridge Pkwy đang cần thợ biết bột, làm full time…. Tiệm đông khách, cần người làm chung lâu dài…. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái…. Ai đang cần việc làm xin liên lạc cho:
Kevin: (713) 474-7418

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.