Tiệm nail ở Bastrop cần gấp thợ nữ TCN

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail ở Bastrop cach Austin 30 phút đang cần gấp thợ nữ tcn, tiệm trong khu shopping center lớn, khách Mỹ Trắng, lương cao tip hậu, có phòng cho người ở xa. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc số phone 6265922227.
Em xin cam ơn .

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.