Tiệm Nail ở Aliana cần tuyển thợ Bột biết designs và CTN

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nail lớn ở khu Aliana, Richmond TX Zipcode 77407 cần tuyển dụng thêm thợ Bột biết designs và CTN (full-time & part-time).
Xin liên lạc Christy (832) 205-5406 hoặc trực tiếp số điện thoại tiệm (281) 762-0878.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.