Tiệm nail ở 644 west rankin rd đang cần thợ

Pretty Nails & Lashes

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người, tiệm Pretty Nails & Lashes ở 644 west rankin rd đang cần thợ tay chân nước, thợ bột và thợ làm mi. Bao lương hoặc ăn chia theo tay nghề. Nếu không biết nghề sẽ training. Môi trường nhiệt tình, vui vẻ
Liên hệ: 346 500 8967 Kelly
832 588 6429 Lan

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.