Tiệm nail nhỏ đang cần thợ bột bao lương tùy theo tay nghề

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail nhỏ đang cần thợ bột bao lương tùy theo tay nghề
Ưu tiên thợ nữ
Gần chợ Hưng đông zip code 77086
Vui lòng liên hệ qua số phone hoặc nhắn tin 8326902100
Thank you admin
Thank you mọi người

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 28, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.