Tiệm nail lớn mới remodel ở Galveston cần thợ bột, thợ CTN

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello ACE,
Tiệm nail lớn mới remodel ở Galveston (cách south 45 30 phút) rất cần thợ bột, thợ CTN , massage, eyelash, facial. 99% Mỹ trắng, khách dễ chịu, Tip cao, sẵn sàng bao lương theo khả năng. Thợ bột từ $1200/6 ngày hoặc $1500/7 ngày.
LL: ( 832)403-6281
(832) 429-2978
( 346) 481-4894
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 30, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.