Tiệm nail khu River Oak cần gấp thợ CTN

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiem nails o khu River Oak can gap tho tay Chan nuoc , biet lam shellac , bot dip a, goi la di lam lien a. Tho Lon tuoi hay moi ra Truong deu ok a. Luong cao Va Tien tip Tren 300$ / Tuan a.
Xin lien lac : 832 -677-5727
Xin cam on a!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.