Tiệm nail khu Katy cần tuyển thợ bột có kinh nghiệm, biết design

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail khu Katy zip 77449 đang cần tuyển thêm thợ bột có kinh nghiệm, biết design càng tốt. Tiệm ít thợ, bao lương ổn định, không trừ supply. Mở cửa từ 10am-7pm, cn 12pm-5pm( đóng cửa thứ ba). Ace nào cần xin liên lạc 2816768298. Cảm ơn

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.