Tiệm Nail khu Katy cần gấp thợ bột part time và full time

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nail khu Katy, zip code 77449 đang cần gấp thợ bột part time và full time. Tiệm ít thợ, bao lương làm ổn định, không trừ supply, mở cửa 10am-7pm. Anh chị nào cần xin liên lạc 2816768298 hoặc 8328180898 (gặp Thi)

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.