Tiệm nail khu 610 & 288 cần thợ bột gấp

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail khu 610 & 288 da màu cách làm thái Xuân 10 phút lái xe, làng đông nam 20 phút và Bellaire 30 phút lái xe. Can thơ bột gap. Tiệm nho it tho không tranh giành, nghi ngay chu nhat. Xin vui lòng liên lạc 281-235-3008 nếu không bắt phone xin để lại tin nhắn sẽ trả lời sau. Co bao lương theo tay nghề.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 21, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.