Tiệm nail gần làng Thái Xuân cần tìm thợ bột

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail khu 610 và 288 cân tho bot. cách lang Thái Xuân 10 phút lái xe, cách lang đông nam 20 phút. Tiệm nho lam việc thoải mái không tranh giành. Nếu cần chu sẽ train thêm. Ai thật lòng xin liên lạc 281-235-3008

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.